YENİ SİSTEM DERS KİTABINDA

0
177

Yeni eğitim öğretim yılında 11. sınıflar için hazırlanan Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi ders kitabında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine de yer verildi. Kitapta Selçuklular döneminde yaşanan Haşhaşi olayları ile DAEŞ saldırıları ve FETÖ darbe girişimi de anlatıldı…

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, Milli Eğitim Bakanlığı ders kitabına girdi. 11. sınıflar için hazırlanan Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi ders kitabında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yer verildi. Kitapta, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı kurumların yer aldığı Cumhurbaşkanlığı sistemi teşkilat şeması da güncellenmeden önceki hali ile yer aldı. Türkiye’de Genel Yönetim Teşkilatlanması adı altında ele alınan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili şu ifadeler yer aldı:

16 Nisan halk oylaması

“16 Nisan 2017 tarihinde yapılan halk oylaması sonucunda anayasada değişiklik yapılarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmiştir. Bu sisteme göre cumhurbaşkanı, devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk milletinin birliğini temsil etmektedir. Hükümeti kurmakla görevli olan cumhurbaşkanı, Meclis’e ve millete karşı da sorumludur. Kendisine bir veya daha fazla yardımcı seçme hakkına da sahip olan cumhurbaşkanına; cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların dışında, cumhurbaşkanına bağlı ofis ve kurullar da yardımcı olmaktadır. Yüzde 50’den fazla oy ile doğrudan halk tarafından seçilen cumhurbaşkanının her türlü iş ve eylemlerinden dolayı cezai sorumluluğu vardır. En fazla iki dönem seçilebilen Cumhurbaşkanı, Genel Bütçe Kanunu dışında yasa hazırlayamaz. Cumhurbaşkanı, üst düzey kamu görevlilerini Kararname ile atayıp görevden alabilir.”

1 numaralı kararname

Cumhuriyet döneminde yapılan üç anayasada da başbakanın Meclis’e karşı sorumlu tutulduğu belirtilen kitapta “Başbakanın görevi, Bakanlar Kurulu’nun başı olarak bakanlıklar arasında işbirliğini sağlamak ve hükûmetin genel siyasi politikalarını uygulamaktı. 10 Temmuz 2018 tarihindeki yeni düzenleme ile Başbakanlık makamı kaldırılmıştır. 10 Temmuz 2018 tarihinde çıkarılan 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile daha önce Bakanlar Kurulu’nda olan kararname çıkarma yetkisi cumhurbaşkanına devredilmiştir. Cumhurbaşkanı, Meclis içinden veya dışından bakanları atayabilir” denildi.

‘DAEŞ Haşhaşiler gibi davranıyor’

Kitapta, Selçuklular dönemi ve günümüzdeki toplumsal olayların benzerliği başlığı altında Haşhaşiler örgütlenmesi anlatılırken DAEŞ ve FETÖ’ye de yer verildi. Günümüzde Haşhaşilerin örgütlenmesine benzeyen ve toplumsal hayatı derninden etkileyen yapılanmaların ortaya çıktığı belirtilen ders kitabında şöyle devam edildi:

“Bunlardan birisi de DAEŞ terör örgütüdür. Haşhaşilerin suikastlar yoluyla korku ve dehşet vererek yaptıklarını, DAEŞ terör örgütü bugün canlı bombalarla yapmaya çalışmaktadır. Binlerce masum insanın hayatını kaybetmesine sebep olan bu örgütle mücadele devam etmektedir.”