YOL HARİTASI HACETTEPE’DEN

0
383

YÖK tarafından düzenlenen “Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında Lisansüstü Eğitim Çalıştayı” Hacettepe Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Mayıs ayında yeni öğretmenlik lisans programlarını kamuoyuyla paylaşan YÖK, bu kez de Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinin ev sahipliğinde “Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında Lisansüstü Eğitim Çalıştayı” düzenliyor. Lisanstan sonra lisansüstü eğitimi ele alan YÖK’ün bu çalıştayına; eğitim/eğitim bilimleri fakülteleri ile eğitim bilimleri enstitülerinden öğretim üyeleri ve yöneticilerin yanı sıra MEB’den ilgili alan uzmanları  katılacak. 22-23 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinliğin açılışı Beytepe Yerleşkesi Mehmet Akif Ersoy Salonunda saat 10.00’da yapılacak. Çalıştay, Eğitim Fakültesi dersliklerinde devam edecek.

Eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanında halen çeşitli üniversitelerde 29 farklı program şeklinde yürütülmekte olan lisansüstü eğitim programlarının mevcut durumunun konuşulacağı çalıştayda, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve geleceğe dönük öneriler tartışılacak. Çalıştayda, daha önce oluşturulan komisyonlar tarafından her bir lisansüstü eğitim programıyla ilgili olarak hazırlanan ön raporlar müzakere edilecek; çalıştay sonrasında ise hazırlanacak nihai raporlar kitaplaştırılarak ilgili fakülte, enstitü, anabilim dalları ve paydaşlarla paylaşılacak.

Yapılacak çalıştayda eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanında, uzaktan eğitim uygulamaları, eğitim-öğretim ve araştırma süreçleri, program açma standartları, kurumlararası işbirliği ve hareketlilik, tez-proje konuları ve yazım standartları, akreditasyon ve kalite,  programdan mezun olanların istihdamı gibi konular ele alınacak. Çalıştay sonucunda, eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanındaki lisansüstü eğitim programlarıyla ilgili detaylı bir yol haritasının oluşturulması hedefleniyor.