HAK-İŞ’İN DESTANSI YOLCULUĞU

0
560

Dursun ERKILIÇ

 

Türkiye’de sendikal mücadele çok çetin yıllardan, yollardan geçerek geldi bugünlere…

Bu yolculukta gülenler de oldu, ölenler de…

Yılmayanlar ayakta kaldı, pes edenler mazide…

HAK-İŞ YILMADI, PES ETMEDİ

22 Ekim 1976’da kurulan ve daha kuruluşunu tam manasıyla tamamlayamadan 12 Eylül 1980 darbesinin darbesini yiyen ve faaliyeti yasaklanan ancak yılmayan, pes etmeyen Hak-İş, sendikal hayatın dünden bugüne gelen en büyük konfederasyonlarından biridir.

Bugüne gelmeyi hak etti.

Çünkü…

Darbenin ardından Milli Güvenlik Konseyi’nin 8 Nolu Kararıyla ‘yasaklı’ hal alan Hak-İş, yöneticilerin ısrarlı girişimleri sonucu 1981 Şubatında yeniden faaliyete geçti. Ancak sendikal çalışmalar da yasaklıydı ve bu durum 1984 yılına kadar sürdü. Bu zor süreç, 7 Mayıs 1983 tarihli Sendikalar ve TİS, Grev ve Lokavt yasalarının yürürlüğe girmesiyle son buldu…

  1. yaş gününü kutlayan Hak-İş’in serüvenini dünden bugüne özetlemem gerekirse;

 

Hak-İş’i kuranların ilke, yolu HAK idi

Vatan, millet denmezse HAK-İŞ orda yok idi

Darbe, baskı, yasakla mücadele çok idi

HAK-İŞ’in yolculuğu destansı bir öz taşır

 

Kimi yakıp-yıkarken eylemleri farklıydı

Dünyadaki enlemi, boylamları farklıydı

Türkiye sevdasıyla söylemleri farklıydı

HAK-İŞ’in yolculuğu destansı bir söz taşır

 

Büyüdükçe büyüdü mühim işler kotardı

Büyümese küçülür yok olurdu biterdi

Hep hak, hukuk demese yanar idi, yiterdi

HAK-İŞ’in yolculuğu destansı bir köz taşır

 

GENEL BAŞKANLIK YAPANLAR

 

Geçmişte; Mustafa Taşçı (22 Ekim 1976), Yasin Hatipoğlu (13 Şubat 1977 – 31 Ekim 1977), Necmettin Altay (20 Mayıs 1979 – 23 Mayıs 1979), Aziz Yılmaz (10 Şubat 1980), Necati Çelik (20 Aralık 1981 – 30 Kasım 1995) ve Salim Uslu’nun (3 Aralık 1995 – 2011) Genel Başkan olarak görev yaptığı Hak-İş, bugün Mahmut Arslan’ın Genel Başkanlığında Türk ve dünya emekçilerinin hak-hukuk arayışına büyük katkılar sunuyor.

İNANCIN GETİRDİĞİ BAŞARI…

Bir özet de Genel Başkan Mahmut Arslan’ın ağzından yapmak gerekirse;

“HAK-İŞ kurulduğu günden bu yana mücadeleyle zorluklara karşı direnerek bugünlere gelmiştir. Kuruluşumuzu henüz tamamlayamadan 1980 darbesiyle karşılaştık. Bu yıllarda büyük acılar çektik… Toplu sözleşme yapamayan, sendikal faaliyeti yasaklanan, ekonomik yönden her türlü baskı altında tutulan bir örgütün ayakta kalmasının tek bir anlamı var. O da inançla, azimle, kararlılıkla ve umutla yola devam etmek…”

PROFESYONEL BİR HİZMET İÇİN…

Genel Başkan Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Şahin, Settar Aslan, Mustafa Toruntay ve Ali Cengiz Gül ile Genel Sekreter Dr. Osman Yıldız’dan oluşan Hak-İş Yönetim Kurulu’nun en büyük ve benzersiz özelliği, ‘Genel Sekreter’lik müessesesini kurarak profesyonel bir hizmet anlayışını benimsemiş olması.

Bu anlayış, Konfederasyonu Türkiye ve dünyada farklı kılarken, uluslararası kurumsal ilişkiler ve geliştirdiği politikalarla öne çıkarmıştır. Bu yönüyle Hak-İş, ETUC ve ITUC’un önemli bir partneri durumundadır. Ayrıca Türkiye ve dünyada birçok daimi kurum, kurul, komisyon, komite, platform, ulusal komite, konsey üyeliği de bulunuyor.

MAZLUMLARIN YANINDA…

Türkiye’nin son yıllarda insani yardım ve mazlumlara sahip çıkmadaki fedakarlığı ve yaptıkları göz önüne alınırken, Genel Başkan Mahmut Arslan’ın, “Bazı ülkelerde emek hareketleri HAK-İŞ’i model almaktadır. Diğer taraftan HAK-İŞ, sıkıntıya düşmüş emek örgütlerinin de sığınma merkezi olmuştur. Bu yüzden Gazze’deyiz, Moritanya’dayız, Pakistan’dayız. Çünkü biz coğrafyaya ve milliyete bakmadan, nerede bir mağdur varsa onun yanında yer almayı ilke edindik” sözleri daha da önem kazanıyor.

HAK-İŞ’E ÜYE SANDİKALAR

Hizmet-İş Sendikası, Öz Finans-İş Sendikası, Çelik-İş Sendikası, Öz Gıda-İş Sendikası, Öz Büro-İş Sendikası, Öz-İş Sendikası, Öz Orman-İş Sendikası, Öz İplik-İş Sendikası, Öz Taşıma-İş Sendikası, Öz Ağaç-İş Sendikası, Öz Sağlık-İş Sendikası, OLEYİS Sendikası, Enerji-İş Sendikası, Öz-Güven-İş Sendikası, Liman-İş Sendikası, KKTC Kamu-Sen Sendikası, Medya-İş Sendikası, Öz Toprak-İş Sendikası, Öz İletişim-İş Sendikası, Öz Petrol-İş Sendikası, Öz Maden-İş Sendikası, Öz-İnşaat-İş Sendikası.