ATA, TÜRK’TÜR!

0
476

 

ATA, TÜRK’TÜR…

Dursun ERKILIÇ

 

Her 10 Kasım’da olduğu gibi, büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 80. Yılında bir kez daha sevgiyle, saygıyla, rahmetle anıyoruz.

O, çok başka bir liderdi…

Döneminin ‘kahraman’ bilinen, ideolojik akımların siyasi önderi olan ne kadar lider varsa hemen hepsi ya ‘lanetlendi’ ya büstleri, heykelleri yıkıldı ya da siyasi söylemleri ve tavırları inkar edildi…

Oysa Atatürk her yönüyle yaşıyor. Hem de sadece büstlerde, heykellerde değil, gönüllerde…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıyla çıktığı zorlu yolda, milletimizi müşterek bir ideal etrafında birleştirmeyi başaran Gazi Mustafa Kemal, istiklal mücadelemizi Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlandırmıştır” mesajı, Atatürk’ün ne büyük bir esere imza attığının ifadesidir.

Evet, aramızdan ayrıldığı gün olan 10 Kasımları, ölümünün yıldönümü olarak andığımız Mustafa Kemal Atatürk; asker, siyaset ve devlet adamı olarak ortaya koyduğu icraat ve ilkeleri ile Türk Milletinin kaderini de belirlemiştir. Aramızdan ayrılalı 80 yıl olmasına ve bu büyük acıyı her geçen yıl daha derinden hissetmemize rağmen; şu tespitimi özellikle vurgulamak isterim:

10 Kasımları onun ölüm yıldönümü olmaktan çok, 15 cildi aşan bilimsel eser niteliğindeki fikir ve tespitlerini gündeme getirme bakımından, bir ‘doğum günü’ olarak değerlendirmek yanlış olmaz…

Son yıllarda, 10 Kasımların bir “ağıt yakma” günü olarak yaşanmasına karşı çıkanlar haklı görülmüş; Atatürk’ün düşünce ve eylemlerinin ön plana çıkarılması yönünde faaliyetlere ağırlık verilir olmuştur.

Doğrusu, doğal olanı budur. Çünkü Atatürk Türk Milletinin Anadolu’dan sürülmek, tarih sahnesinden silinmek istenmesine dur diyen komutan olmuştur. Sivil siyaset dönemini de bu amaç ve kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişmesine, kalkınmasına adamıştır.

Kısaca: Ata, Türk’tür!

15 YILLIK FIRTINA GİBİ DÖNEM

Cumhuriyet dönemi içinde milletine sadece 15 yıl hizmet etme imkanı bulan Mustafa Kemal, dünyanın hiçbir ülkesinde görülmeyen süratte ve yoğunlukta bir inkılap süreci yaşatmıştır Türkiye’ye.

Türkiye’nin her bakımdan yeniden teşkilatlandırılması çerçevesinde yapılan “çok partili rejim” denemeleri, hukuk, eğitim, kültür, tarih, dil, kıyafet, takvim, saat, ölçü, sağlık, ekonomi ve medeni kanun alanlarındaki düzenlemeler; modern Türkiye’nin yaratılması yolunda inkarı mümkün olmayan dev adımların atılmasına vesile olmuştur. Bu gelişmelerin önderi ve takipçisi de Atatürk idi şüphesiz.

Dürüstlüğü, çalışkanlığı, mütevazılığı, cömertliği ve açık sözlülüğüyle örnek bir devlet adamı portresi çizen Atatürk, bu özelliklerin Türk Milletinin yaradılışında olduğu düşüncesini de vecizelerine yansıtmıştır. Milli birliğin ve topyekün kalkınmanın dinamosu olan; “Türk öğün, çalış, güven” sözü, O’nun  milli şuurun oluşması yönünde gösterdiği hassasiyetin ürünüdür.

BİR BAŞ YAPIT: NUTUK…

Bir milletin yeniden doğuşunu ve aydınlık bir geleceğe yönelişini belgelere dayalı bir şekilde anlatan Nutuk, Atatürk imzası taşıyan bir başyapıt niteliğindedir.

“Milletim için ve gelecekteki evlatlarımız için dikkat ve uyanıklık sağlayabilecek bazı noktaları belirtebilmiş isem kendimi mutlu sayacağım” diye kaleme aldığı Nutuk’ta, milli mücadelenin her aşaması ayrıntılı bir şekilde yer alır. Ayrıca, Atatürk’ün pek çok konudaki evrensel görüşleri de yine Nutuk’un önemli özelliklerindendir.

ÖLÜMÜNDEN SONRA SÖYLENENLER

Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır. Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye’nin doğması, yeni Türkiye’nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilan etmesi ve o zamandan beri koruması, Atatürk’ ün Türk halkının işidir. Şüphesiz ki, Türkiye’ de giriştiği derin ve geniş inkilaplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini
daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur. (John F. KENNEDY A.B.D. Başkanı)
Savaş sonrası döneminin en yetenekli liderlerinden biri. (New York Times)
İnsanı teslim alıcı fevkalade önderlik kuvveti vardır. O, tetiktir, hazır cevaptır, dikkati çekecek kadar zekidir. (Gladys Baker-Gazeteci)
O kişisel kazanç ve ün peşinde koşan basit bir diktatör değil, gelecek kuşaklar için sağlam temeller atmaya uğraşan bir kahramandı. (Prof. Walter L. WRIHT Jr.)
Karşımdaki bu büyük adamda, keşfettiğim bu büyük meçhulde maharet ve karakter o kadar iyi işlenmişti ki, sözlerinde hiçbir şüphe aranamazdı. (Claude Farrer-Yazar)
Yeni Türk Devleti ile Ankara Antlaşması’ nın imzalanması nedeniyle; “Bizi arkadan vurdu, dağ başındaki haydutlarla, Mustafa Kemallerle anlaştı” diyenlere Fransız Başbakanının  Mecliste verdiği cevap: Dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman  Mustafa Kemal ve O’ nun tüm askerleri burada olsalardı teker teker hepsinin heykellerini dikerdik. Böylesine kahraman bir antlaşma imzalamaktan gurur duyuyorum. (Fransa Başbakanı Briand)
Türkiye tarihi, bugün her zamandan çok Batı ve Avrupa tarihinden ayrılmaz bir haldedir. Ve Atatürk’ ün bu yöndeki gayretleri sonuçsuz kalmamıştır. Memleketlerimiz arasındaki yüzyılları aşan dostluk, bu gelişmenin temel öğelerinden biridir. (Charles De Gaulle)
Savaş Türkiye’ yi kurtaran, Savaştan sonra da Türk Milletini yeniden dirilten Atatürk’ ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de büyük kayıptır. Her sınıf halkın O’ nun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahraman ve modern  Türkiye’nin Ata’ sına değer bir görünümden başka bir şey değildir. (Winston Churchill-İngiltere Başbakanı)
O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi. (Emanullah HAN-Afgan Kralı)
Kemal Atatürk, yalnız bu yüzyılın en büyük adamlarından biri değildir. Biz Pakistan’da, Onu geçmiş bütün çağların en büyük adamlarından biri olarak görüyoruz. Askeri bir deha, doğuştan bir lider ve büyük bir yurtsever. (Eyüp Han, Pakistan Cumhurbaşkanı)
Bizim aslımız rengi uçmuş bir kıvılcım iken, O’ nun bakışı ile cihanı kaplayan ve aydınlatan bir güneş haline geldik. (İkbal-Şair)
MİNNET VE DUA İLE ANIYORUZ

Türkiye Cumhuriyeti’nin her hücresinde katkısı bulunan Mustafa Kemal, her milletin sahip olmak istediği büyük liderlerden biriydi.

Kurtuluş Savaşı’nın muzaffer komutanı, Türk Milleti’nin son asırlarda yetiştirdiği en büyük asker, siyaset ve devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Türkiye’ye çağdaş uygarlık seviyesini hedef gösteren büyük önder Atatürk’ü ölümünün 80. yılında yine büyük bir sevgi, saygı, dua ve minnetle anıyoruz.