HİZMET-İŞ’TEN MERKEZ BANKASI’NA İŞTEN ÇIKARMA TEPKİSİ

0
939

 

Merkez Bankası’nda taşeron olarak çalışan HAK-İŞ/HİZMET-İŞ üyesi işçilere, 31 Ocak’ta işten çıkarılacaklarına dair sözlü bildirim yapılması tepki çekti.

Toplu işten çıkarılacak olan işçiler, endişe içinde gelişmeleri beklerken, HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası’ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası olarak, ülkemizin ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiği bu dönemde, işçilerin toplu olarak işten çıkarılacak olması, ülkemizin ve emekçilerin geleceği açısından kaygı verici bir durum olarak değerlendiriyoruz.

Merkez Bankası’nda faaliyette bulunan alt işveren şirket (taşeron) işçileri sendikamız HİZMET-İŞ üyesidir.

Sendikamız ile alt işveren şirket arasında, 15.12.2016-31.01.2019 yürürlük süreli toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır.

İşyerinde çalışmakta olan işçiler, uzun yıllardan bu yana değişen alt işverenler yanında çalışmaktadırlar.

İşçilerin sendikalı olmasını sindiremeyen, kurum yöneticilerinin bir kısmı ve şirket yetkilileri, üyelerimize uzun süre baskı uygulamıştır.

Sendikadan istifaya zorlamak için, sendikamız üyesi işçilere görevleri dışında işler yaptırılmış, çalışma şartları zorlaştırılmış,  dinlenme saatlerinde bir araya gelmemeleri istenmiştir. Çalışanlar, sendika üyeliğinden istifa etmedikleri takdirde işten çıkartılmayla tehdit edilmişlerdir.

Tüm baskılara karşın, işçilerin büyük bir kısmı sendikamız üyeliğinden istifa etmemiştir.

Yeni dönem ihale sözleşmesini alan alt işveren şirket yetkilileri tarafından,  çalışanlar mülakat adı altında sendika üyelikleri hususunda bir bakıma sorguya tabi tutulmuştur.

Yapılan mülakatlarda, Merkez Bankası yetkililerinin talimatları doğrultusunda; işçilere sendikaya üye olup olmadıkları, yeni dönemde sendika üyeliklerini devam ettirip ettirmeyecekleri sorulmuştur.

Şirket yetkilileri, Merkez Bankası yönetiminin işyerinde sendikayı istemediğini, bu nedenle sendikalı işçilerin yeni dönemde işe girişlerinin yapılmayacağını işçilere açıkça ifade etmişlerdir.

Sendika üyeliğinden istifa etmemeleri nedeniyle, mevcut hizmet alım ihale sözleşmesinin bitim tarihi olan 01.02.2019 tarihinden iki gün önce, sendikamız üyesi işçilerin büyük bir kısmına, işten çıkartılacakları, yeni dönem ihale sözleşmesinde çalıştırılmayacakları sözlü olarak bildirilmiştir.

Ülkemizin ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiği bu dönemde, Türkiye’nin en önemli kurumlarından Merkez Bankası’nda işçilerin toplu olarak işten çıkarılacak olması, ülkemizin ve çalışanların geleceği açısından kaygı verici bir durumdur.

 

Sendikal örgütlülük, Anayasamız ve uluslararası sözleşmeler ile güvence altına alınmıştır. Sendikal örgütlülüğün kaliteli hizmet ile anıldığı, işçi-işveren arasında sosyal diyalog mekanizmalarının güçlendirildiği günümüzde, işçilerin sendikalı olmaları nedeniyle işten topluca çıkarılacak olması endişe verici bir durumdur.

Merkez Bankası üst yönetiminin yaşanan bu hukuka aykırı eylem ve işlemlerden haberdar olmadığını düşünüyoruz. Merkez Bankası üst yönetimi tarafından bu durumun değerlendirilmesini, işçilerin tamamının yeni dönem ihalesin alan alt işveren şirket yanında işe girişlerinin yapılması, hukuka aykırı işlemlere son verilmesi için gerekli talimatları vermesini talep ediyoruz.

Üyelerimizin Anayasa, Türkiye’nin tarafı olduğu Uluslararası Sözleşmeler ve yasa hükümlerine aykırı olarak işten çıkartılması halinde, işçilerimizin hak ve menfaatlerinin korunması için sendikamız HİZMET-İŞ her alanda mücadele edecektir.

Ayrıca,  ilgililer hakkında hukuki, cezai ve idari yaptırımların uygulanması için her türlü hukuki yola başvurulacaktır.”