SENDİKAL HAREKETTE ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ DE ‘HİZMET-İŞ’İ!

0
414

Dursun ERKILIÇ

Soğuk savaş yıllarının siyaset okyanusuna gark olmuş sendikalar ve onların kümelendiği konfederasyonlar, emeği ve emekçiyi siyasi menfaatleri doğrultusunda kullanırdı. ‘Örnek ver’ derseniz, sendikal hareketin tümü bu batağın içindeydi; yani; bunun karşıtı bir örnek yok!

Son yıllarda yakından takip ettiğim HAK-İŞ ve bağlı sendikaların faaliyetleri sırasında yakından şahit oldum ki ‘sosyal sendikacılık’ ile üyelere sağlanan katkı neredeyse toplu iş sözleşmeleri ile sağlanan haklarla yarışıyor.

Emeğin dayanışması adına yürütülen uluslararası anlaşma, ilişki ve etkinlikler de sendikal hareketin evrensel değerlere ulaşabilmesi bakımından çok önemli. Buna en iyi örneklerden biri hatta biricisi HAK-İŞ’e bağlı Hizmet Sendikası’dır.

ÇOK ÖNEMLİ BİR PANEL ÖNCESİ VERİLEN MESAJ

Bendenizin de katip ettiği Hizmet-İş Sendikası 13. Olağan Genel Kurulu (22-24 Şubat 2019) bu bakımdan hatırlanmaya ve kayıt altına almaya değer.

“Birleşin” temasıyla toplanan Genel Kurulun ilk günü gerçekleştirilen, “Örgütlenmede İyi Uygulama Örnekleri ve Taşeron Sistemine Karşı Çözümler” konulu panel öncesi kürsüye gelen HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, “52 Şube Başkanı, 22 İl Başkanı, 2 Bölge Başkanı ile Türkiye’nin 81 ilinde örgütlü, 6 bin iş yerinde toplu sözleşme yapmaya ehliyetli, önemli bir sivil toplum örgütü” diye anlattığı sendikanın uluslararası ilişkileriyle ilgili olarak şunları söylüyordu:

“Tüm bunların yanında PSI’ın Türkiye’deki en etkin üyelerinden birisidir. EPSU’nun hem icra kurulu üyesi hem de saygın bir üyesi olarak görevimizi sürdürmekteyiz. Dünyanın değişik coğrafyalarında 52 ülkeden yaklaşık 60’ın üzerindeki sendika ile ikili işbirliği anlaşmalarıyla, uluslararası tecrübelerimizi başka kardeş ülkelerdeki kardeş işçilerle paylaşmak ve onlarla birlikte dünya sendikal hareketini güçlendirmek için uluslararası alanda ciddi bir çalışma gerçekleştirmekteyiz…”

  1. OLAĞAN GENEL KURUL KÜRSÜSÜNDEN…

Mahmut Arslan, devrisi gün toplanan Genel Kurul kürsüsünden seslenirken de, Hizmet-İş’in dünya sendikal hareketinin kendisine yüklediği görev bilinciyle hareket ettiğini belirterek, “Sendikamız evrensel sendikal ilkeleriyle bütünleşerek, doğru insanlarla doğru zamanda, doğru yerde, doğru hedefe kilitlenerek bugünlere gelmiştir. Küresel emek hareketiyle bütünleşen sendikamız, 2007 yılından bu yana Uluslararası Kamu Hizmetleri Federasyonu (PSI) ve Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonu (EPSU)’nun etkin ve saygın bir üyesi olarak her platformda katkı vermektedir. Ortadoğu, Orta Asya, Kafkaslar, Balkanlar, Güneydoğu Avrupa ve Afrika’da faaliyet gösteren 36 ülkeden 50 sendika ile uluslararası emek dayanışmamızı sürdürüyoruz. Bu dönem içerisinde 12 ülkeden 15 sendika ile ikili işbirliği anlaşmaları imzaladık” dedi. Arslan, bu çerçevede Türk sendikal hareketi adına büyük bir başka onur olan hususu da, “HAK-İŞ Genel Başkanı olarak, 163 ülkeden 331 emek örgütünün bağlı olduğu, 207 milyon işçiyi temsil eden ‘Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC)’un Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildim” sözleriyle dile getirdi.

Bunun salona yansıyan fotoğrafı, Genel Kurula pek çok ülkeden katılan konuklardı…

BU FOTOĞRAFTAKİ POZUN DÜNÜ VAR…

Biraz daha geriye gidip (31 Mayıs 2015), “Erdemli Bir Sendikal İnşa İçin… İşkolu Zirvesi’nden Türkiye Zirvesine” temasıyla toplanan Hizmet-İş Sendikasının 12. Olağan Genel Kurulu’na uğrayacak olursak, ‘küresel sermayenin sınır tanımadığı bir dünyada küresel emek hareketinin de sınırlarını aşması gerektiğini’ söyleyen Genel Başkan Mahmut Arslan’ın şu sözleri yansır kulaklara:

“Hizmet-İş’in olarak küresel emek hareketine katkı vermeye devam ediyoruz, projeler geliştiriyoruz…”

Bu sözlerin gereğinin yerine getirildiğine tanıklık ettiğimiz 13. Olağan Genel Kurul’un ardından imzalanan iş birliği protokollerine ilişkin aşağıdaki haber Hizmet-İş Sendikası Basın Bürosu tarafından medyaya servis edildi.

HİZMET-İŞ, 9 YABANCI SENDİKA İLE

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADI

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası, 9 yabancı sendika ile işbirliği protokolü imzaladı.

İş birliği protokolleri Ankara’da HAK-İŞ Genel Başkanı ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ile 9 yabancı sendikanın genel başkanları tarafından imzalandı.

İş birliği protokolleri HİZMET-İŞ Sendikası ile Bosna-Hersek Federasyonu Kamu Görevlileri ve İşçileri Sendikası, Botsvana Kamu Hizmetleri Çalışanları Sendikası, Burkina Faso Kamu Hizmetleri Çalışanları Sendikası, Cibuti Genel İşçi Sendikaları Federasyonu, Uganda Yerel Yönetimler çalışanları Sendikası, Gambiya Sendikalar Kongresi, Gana Sendikalar Kongresi, Kamerun İşçi Sendikaları Federasyonu ve Kuveyt Belediye Çalışanları Sendikası arasında imzalandı.

İşbirliği anlaşmasıyla ayrıca bilgi ve deneyim paylaşımı, karşılıklı yarar çerçevesinde eğitim programları yapılması, özelleştirme ve taşeronlaştırmaya karşı alternatif politikalar geliştirilmesi ile sendikalar, devletler ve halklar arasında güçlü ilişkiler kurulması hedefleniyor.

İkili işbirliği anlaşmalarına imza atan HAK-İŞ Genel Başkanı ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, sendikal işbirliklerin ülkeler ve halklar arasındaki etkileşime olumlu katkı yaptığına dikkat çekti.

Arslan, “Tecrübelerimizi başka ülkelerdeki kardeş işçilerle paylaşmak ve onlarla birlikte dünya sendikal hareketini güçlendirmek için uluslararası alanda ciddi bir çalışma gerçekleştiriyoruz” dedi.

HİZMET-İŞ olarak uluslararası ilişkilerde karşılıklı bilgi ve deneyim değişimini daha verimli kılacak, dayanışmayı bu temelde güçlendirecek bir işbirliği arayışını sürdürdüklerini belirten Arslan, “Bölgemizde ve dünyanın değişik ülkelerinde faaliyet gösteren sendikaların deneyimlerinden karşılıklı yararlanma çabası içerisindeyiz. Ulaştığımız küresel güçle bugün Balkanlar’dan Türk Dünyası’na, Kafkaslardan Afrika’ya, Doğu Akdeniz’den Batı Avrupa’ya uzanan vizyonumuzla 43 ülkeden 60 sendika ile işbirliklerimiz devam etmektedir” dedi.

Türkiye’de son yıllarda yaşanan ekonomik, sosyal, siyasi, kültürel anlamdaki değişim ve gelişimin bütün dünyanın dikkatini çektiğini vurgulayan Arslan, “Türkiye’deki bu olumlu gelişmeler dünya sendikal hareketinin de dikkatini çekmekte ve Türkiye tecrübelerinden pek çok konuda yararlanma taleplerini bize iletmektedirler. O nedenle HİZMET-İŞ olarak uluslararası alanda da Türkiye’nin başarılarını, Türkiye’nin gerçekleştirdiği önemli reformları paylaşmak, varsa eksikliklerimizi ortaya koymak ve dünyaya bir rol model ülke olma konusundaki çabalarımızı sürdürmekteyiz” dedi.