RAFİ AY: SENDİKALAR KADINLARLA DAHA DA GÜÇLENİR

0
423

Öz İplik-İş Sendikası tarafından yürütülen, Norveç Büyükelçiliği tarafından finanse edilen “Sosyal Diyalog ve Eğitim Yoluyla Kadın İstihdamının Arttırılması” projemizin kapanış toplantısı Ankara Hilton Garden Inn Hotelde gerçekleşti.

Toplantıya HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi AY  ve Genel Yönetim Kurulu Üyeleri,  Proje Koordinatörü ve Kadın Komitesi Başkanı Pınar Özcan, Şık Makas Şirketler Grubu İnsan Kaynakları Direktörü Nafi Şen, Norveç Büyükelçiliği Kıdemli Danışmanı Timur Saydan, ÇASGEM Başkan Yardımcısı Kenan Yavuz, Braathens IT Kilit Müşteri Yöneticisi Pınar Kalaycı Hansen, ILO Temsilcisi Emel Akalın, HAK-İŞ ve bağlı sendikaların başkan, yönetici ve kadın komitesi başkanları, insan kaynakları müdürleri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,  sendikamızın il başkanları ve yöneticileri, kadın komitesi üyeleri, sosyal taraflar, basın mensupları  ve çok sayıda davetli katıldı.

Proje Koordinatörü ve Kadın Komitesi Başkanı Pınar Özcan’ın açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıda Özcan, bir yıl boyunca süren projemizin sonuçlarını katılımcılarla paylaştı.

RAFİ AY: AMAÇ FARKINDALIK OLUŞTURMAK

Genel Başkan Rafi AY, sendikanın yürüttüğü projelerin beş tanesinin doğrudan kadın çalışanlara yönelik olduğunu söyleyerek, Eğitim ve Sosyal Diyalog Yoluyla Kadın İstihdamının Arttırılması Projesinin de çalışma hayatında, sendikal camiada, sendikalaşmada,  sendikalarda farkındalık oluşturduğunu belirtti.

AY, yürütülen proje hakkında şu açıklamalarda bulundu:

‘Tokat’ta düşük refah seviyesine sahip 15-29 yaş arasında 50 işsiz kadına İŞKUR desteği ile eğitim verdik. Verilen eğitimler işletmelerin bildirdiği ihtiyaçlara göre, yenilikçi alanlardan seçildi. Böylece istihdam kolaylaştırıldı. Projemiz sonunda, kadınların istihdamının artırılması yanında, uzun dönemli politikalar oluşturulmasına katkı sağlayacak çıktılar da ürettik. İşsizliğin azaltılmasına yönelik öneriler geliştirdik”

BAZI SORUNLAR GÜNCELLİĞİNİ KORUYOR

AY konuşmasında son yıllarda ekonomik ve sosyal anlamda kadınlar için önemli adımlar atıldığını, kadınların iş gücüne katılımını artırmak için önemli teşvik ve düzenlemeler hayata geçirildiğini ancak kadının çalışma hayatına katılmasını engelleyen veya istihdamda kalmasını zorlaştıran bazı sorunların güncelliğini koruduğunu belirtti. Bu sorunların başında da, kadın-erkek eşitsizliğine dayalı toplum algısı, eğitim, işyerlerindeki ayrımcı uygulamalar, çalışma-sosyal hayat dengesinin sağlanamadığı iş ortamının geldiğini söyledi.

KADIN İSTİHDAMINDA KAYIT DIŞI DAHA FAZLA

Çalışma hayatındaki kadınların ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğuna değinen AY, kadınların hem çalışma hayatının içerisinde, hem de çalışma hayatına girerken engellerle karşı karşıya olduğunu söyledi.  Bu olumsuz etkenlerin sendikalardaki kadın örgütlenmesini de önemli oranda etkilediğini belirtti. Kadınlarda kayıt dışı çalıştırma erkeklere kıyasla çok daha yüksek olduğunun altını çizen AY, ‘erkeklerde kayıt dışı çalışma yüzde 30,2 seviyesindeyken, kadınlarda yüzde 41’e ulaşmaktadır’ dedi.

ÖZ İPLİK-İŞ’TEKİ KADIN ÜYE ORANI YÜZDE 35.6

Genel Başkan Rafi AY, konuşmasında işkolumuzdaki ve sendikamızdaki üye kadın profiline ilişkin bilgiler vererek şu açıklamalarda bulundu:

‘Sendikamızın örgütlü olduğu  Dokuma, Hazır Giyim ve Deri İşkolu, kadın istihdamının en yoğun olduğu sektörlerden biridir. Sendikamızın 30 bin 486 üyesinin yüzde 35,6’sı kadınlardır. İşkolumuz; ihracat, istihdama katkısı, imalat sanayiindeki ağırlığı gibi çeşitli kanallardan önem taşımaktadır. Çalışan kadın sayısının fazla olması sektörümüzü ayrıca önemli kılmaktadır. TEPAV verilerine göre imalat sanayiinde çalışan kadınların yüzde 43,7’si tekstil-hazır giyim-deri sektöründedir. Öz İplik İş de bu nedenle kadınların çalışma ve istihdamına yönelik projeler üstlenmektedir. Bunlar arasında kadınların sendikalarda daha fazla görev alması, yönetim kademelerine girmesi yönünde yürüttüğümüz projeden ayrıca gurur duyuyoruz.’

ERKEK EGEMEN ALGILARIN KIRILMASI GEREKİYOR

Kadın çalışanların, sendikalara karşı erkek egemen algılarını bir şekilde kırılması gerektiğini dile getiren AY; ‘Biz bu algıyı Öz İplik-İş Teşkilatı içerisinde kırmaya başladığımızı düşünüyoruz. Daha önceki yıllarda sendikamızın düzenlemiş olduğu faaliyetlere katılan kadın üyelerimizin sayısı çok az iken, bugün kadın komitemiz  ciddi çalışmalara imza atıyor. Hem HAK-İŞ hem Öz İplik-İş Sendikası olarak bu konuda biraz iddialı konuşuyoruz. Gerek politika önerileri geliştirme konusunda, gerek etkinlik gerçekleştirme konusunda, gerekse de rakamsal verilerle işkolumuzda en aktif sendika ve konfederasyonuz. Yaptığımız çalışmalarla ve projelerle son on yılda kadın üye oranımız yüzde 20’lerden yüzde35 seviyesine ulaşmış durumda.   Bundan yaklaşık on yıl öncesine kadar sendikamızın zorunlu organlarında kadın temsili yok iken, şimdi kadın komitemizden bazı arkadaşlarımız bu organlarda yer alıyor. İşyeri temsilciliğinde kadın oranımız artmış durumda. Sendikamızın genel merkez kadın delege oranında ise yüzde 22.5 ile oldukça önemli bir artış sağlanmıştır. Yine işyeri sendika baş temsilcilerimizdeki kadın oranı yüzde 26’dır. Genel merkezde çalışan kadın oranımız ise yüzde 41 seviyesindedir’ şeklinde konuştu.

SENDİKALAR KADINLARLA DAHA DA GÜÇLENECEKTİR

“Öz İplik-İş Sendikası olarakkadın çalışanların desteğiyle sendikaların daha da güçleneceğine inanıyoruz.  Sendikaların büyümesi, sendikal yapının geleceği için kadın çalışanların desteğini istiyoruz. Kadın renginin yansımadığı bir çalışma yaşamı istemiyoruz” diyen Rafi AY, ‘Eşit işe eşit ücret prensibinin uygulanması, iş ve ev yaşamı uyum dengesinin sağlanması, kadına yönelik şiddet ve tacizin önüne geçilmesi için  kampanyalara aktif katılarak destek veriyoruz.  Avrupa ve dünya’nın gündeminde yer alan cinsiyet eşitliğine yönelik plan ve programlara ilişkin somut projeler üreterek içselleştiriyoruz. Kadın cinayetleri, kadına karşı şiddet ve istismar davalarında da en ağır cezaların uygulanmasını istiyoruz” dedi.

FITRATTA FARKLILIK HAKLARDA EŞİTLİK

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi AY, konuşmasında önümüzdeki günlerde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde kutlanacağını hatırlatarak, ‘Dünyanın değişik coğrafyalarında çocuklarıyla savaşın ortasında kalan,  evlatları şehit olan, haksızlığa uğrayan, şiddet gören, kadınlık onuru zedelenen, yarınları için demokrasi ve hak mücadelesi veren kadınları yürekten destekliyor, verdikleri mücadelede zafer diliyoruz. Hayatın ağır yüklerini taşıyan, elinin emeğini gözünün nuru ile birleştiren,  yüreğine koskoca sevgiler sığdıran,  sevginin, şefkatin, özverinin simgesi olan kadınlara başarı, mutluluk ve sağlık diliyorum. HAK-İŞ ve ÖZ İPLİK-İŞ Sendikası olarak; Fıtratta Farklılık, Haklarda Eşitlik diyoruz’ diye konuştu.

HAK-İŞ GENEL BAŞKANI MAHMUT ARSLAN’IN KONUŞMASI

Konfederasyonumuz HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan,  Yönetim Kurulu Üyelerimize başarılar dileyerek, “Genel kuruldan sonra her alanda olduğu gibi Öz İplik-İş Sendikamızda kadın konusunda, kadın emeği ve kadın sendika lideri oluşturma konusunda ciddi bir irade olduğunu görüyorum. Bunu samimiyetle ve içtenlikle istediklerini biliyorum” dedi.

Arslan, “Türk toplumunun kadınları ve erkekleri hem ülkesi, hem geleceği hem de helal kazanç için ciddi fedakarlıklar yapabilecek bir toplumun fertleridir. Çalışkanız ve çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyen bir milletin çocuklarıyız. Yaşadığımız bütün zorluklara rağmen bu ülkenin geleceğinden ve gücünden hiçbir zaman ümidimizi kesmedik” şeklinde konuştu.

KADIN ERKEK DENGESİNİN KURULMASI

“Eğitim ve Sosyal Diyalog Yoluyla Kadın İstihdamının Arttırılması Projesi”nin sadece ismiyle bile HAK-İŞ’e önemli bir sorumluluk yüklediğini belirten Arslan, “HAK-İŞ olarak kadın strateji belgesini hazırlarken bütün ayrıntılarını tartıştığımız, konuştuğumuz konulardan bir tanesi eğer konfederasyonumuza bir ihtiyaç varsa çalışanları kadın-erkek dengesine göre istihdam etmemiz gerekiyor demiştik. Şu anda HAK-İŞ’te yüzde 30’ları geçmiş durumdayız. Bu önemli bir sayı ama yeterli değil. Hala belli alanlarda çalışanlar arasında kadın-erkek dengesini kurmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sendikacılık konusunda kadınlara büyük iş düştüğünü vurgulayan Arslan, “Öz İplik-İş Sendikamızın Bolu’da gerçekleştirilen “Sendikalarda İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması” projesinin kapanış toplantısında projelere katılan kadınlarımızı dinleyince heyecanlandım. Kadın-erkek olarak projeye katılmışlar. İş hayatıyla aile hayatının uyumunu hedeflemişler. Bu projede çok güzel geri dönüşler vardı. Takdir edilecek bir projeydi. Sendikamızın bu tür projelerini ve çalışmalarını çok önemli buluyorum. Bunun mutlaka geri dönüşlerinin olacağını düşünüyorum” dedi.

Arslan, “Kadın komiteleri olarak kadınların çektiği sıkıntıları, sorunları bulup gerekirse bu konuda hükümete yön vereceğiz. Kadınların yaşadığı zorlukları bir bir tespit edip bunlarla mücadele edeceğiz. İşyerlerinde bu konuyu öne çıkaracağız. Bunları kadın sendikacıların eliyle yürütmeye çalışacağız. Bunun için de sendikalarımızın ve komitelerimizin daha çok inisiyatif alması gerekiyor. Siz sendikacılık konusunda bir adım atarsanız sendikamızın da size destek olmak için 5 adım atacağını düşünüyorum. Bu konuda ben de size destek olmaya hazırım” şeklinde konuştu.

DİĞER KATILIMCILARIN KONUŞMALARI

Norveç Büyükelçiliği Kıdemli Danışmanı Timur Saydan da konuşmasında projeye destek vermekten mutluluk duyduklarını belirterek; ‘Cinsiyet eşitliği ve kadın konularında sendikaların girişimleri bizim için son derece önem arz etmektedir. Bu proje ile beraber olgunlaşmış olan işbirliğimizin bundan sonraki süreçlerde de süreklilik arz etmesini diliyorum’ dedi.

Braathens IT Kilit Müşteri Yöneticisi Pınar Kalaycı Hansen’de bir konuşma yaparak Norveç’teki uygulamalara ve çalışma hayatına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Konuşmaların ardından  plaket takdimi gerçekleşti.Türk Sanat Müziği dinletisi ve akşam yemeği ile devam eden toplantı, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.