AKYÜREK: AİDATLAR İŞ İNSANLARINI MAĞDUR EDİYOR

0
333

İç Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurul Başkanı Mehmet Akyürek, sanayi ve ticaret odalarının iş insanlarından aldığı zorunlu aidatların adil olmadığını ve büyük sıkıntılara neden olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Akyürek, “Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre, şirket veya gerçek kişilerden oluşan Ticaret ve Sanayi Odaları üyelerinin oda veya borsaya kayıt sırasında kayıt ücreti ve her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlü tutulduğunu hatırlattı.

MUNZAM VERGİYE İTİRAZIMIZ VAR…

İçinde bulunduğumuz dönemin çok sıkıntılı olduğunu, herkesin fedakarlık ve tasarruf yapması istediğini ifade eden Mehmet Akyürek, “İş insanlarından iki aidat alınıyor. Birincisi normal aidattır ve buna bir itirazımız yok. İkincisi ise gelir vergisi üzerinden alınıyor ki buna İç Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu olarak itiraz ediyor ve kaldırılmasını istiyoruz” dedi.

İş insanlarının en önemli sorunlarından birinin zorunlu aidatlar olduğunu ve bunun pek çok kişiyi mağdur ettiğini belirten İÇASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akyürek, bilanço kârı üzerinden alınan munzam aidatın tespiti için vergi dairelerinden alınan bilgilerin mahremiyet kuralını yok ettiğini; böylece hem şirketin kayıt ve tescilinde hem adres, unvan, faaliyet ve ortaklık değişikliklerinde hem de verilmesi gereken rutin faaliyet belgesi gibi evraklarda belge başına fahiş miktarlarda ücret ve aidat alındığını söyledi.

İŞ İNSANLARI BU YÜKTEN KURTULMALI

Zorunlu aidat ve cirodan pay gibi yollarla para alınmasının iş insanları açısından büyük bir sorun teşkil ettiğin vurgulayan Akyürek şu hususları dile getirdi:

“Bir şirket ayakta durabilmek, ticari hayatını devam ettirebilmek, çalışanlarının mağdur olmaması için üretiyor ve pazarlıyor. Sonra da sattığı ürünlerin parasının ödenmesi için aylarca bekliyor. Bazen sattığı malın parasını tahsil edemiyor. Ancak bunun bir önemi yok! Şirket sahibi bağlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasına zorunlu aidatlarını ödemek zorunda kalıyor. Ayrıca, bir de ticari kazanç ya da ticari bilanço kârı üzerinden on binlerce liraya varan munzam adiat ödemek durumunda.

Elde ettiği kazançtan kurumlar vergisi, KDV, SGK primleri ve vergiler ödeyen iş insanının bir de sanayi ve ticaret odalarına yüksek miktarlarda aidat ödemesinin önüne geçilmelidir.”