DİJİTALLEŞME TARIMI DA KAPSIYOR

0
215

Türkiye`de Tarım Öğreniminin 174. Yıl Dönümü etkinlikleri çerçevesinde birçok kentte düzenlenen etkinliklerden biri de Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından gerçekleştirildi. Etkinliğe İç Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ayfer Ulusoy da katıldı.

Yapılan konuşmalarda “Tarımda Dijitalleşme ve Akıllı Tarım Uygulamaları”, “Tarım ve Orman Bakanlığının Dijital Tarıma Yönelik Uygulamaları”, TARNET’in Dijital Tarıma Yönelik Uygulamaları”, “Tarımda Dijitalleşme”, Dünyada ve Türkiye’de Akıllı Tarım Teknolojilerindeki Gelişmeler”, “Hassas Tarım Karar Destek Sistemi” konularında bilgiler verildi.

Türkiye`deki tarımsal eğitim-öğretim faaliyetleri Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul Yeşilköy`de Ayamama Çiftliği’nde 10 Ocak 1846’da kurulan “Mektebi Zirai Şahane” ile başlamıştır.

Bu okula ilaveten 1892 yılında “Ziraat Mekteb-i Âli” yani “Halkalı Yüksek Ziraat Okulu” açılmıştır. Ardından, Bursa’da kurulan “Ziraat Ameliyat Mektebi” kurulmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra 1930 yılında 4 yıl yatılı eğitim veren “Ankara Yüksek Ziraat Mektebi” açılmıştır. 1933 yılında tarımsal öğretim faaliyetleri yeni yasa ile “Yüksek Ziraat Enstitüsü” adı ile sürdürülmüştür. Bu Enstitü 1948 yılında çıkarılan yasayla “Ziraat Fakültesi” adını alarak Ankara Üniversitesi’ne bağlanmıştır. 1955’te Ege, 1957’de Atatürk, 1967’de de Adana’da Ziraat Fakültelerinin kuruluşu ile tarım öğretimi yaygınlaşmaya başlamıştır.